Motto

Kieruję się filozofią Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania:

Ludzi i interakcje przedkładam ponad procesy i narzędzia.
Działające oprogramowanie przedkładam ponad obszerną dokumentację.
Współpracę z klientem przedkładam ponad formalne ustalenia.
Reagowanie na zmiany przedkładam ponad podążanie za planem.

Doceniam to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenię to, co po lewej.

Więcej o Agile.

Specjalizuję się w SPA z wykorzystaniem AngularJS.

Profil na Linkedin.